SLOVENSKO S PODEŽELJA

Od semena do police

Trajnostna naravnanost, skrb za slovensko identiteto, družbena odgovornost in skrb za najboljšo kvaliteto ponujenega blaga je močno vpeta v poslanstvo družbe Tuš, ki se udejanja tudi v projektu Slovensko, s podeželja z zanimivimi aktivnostmi.

Pod označitvijo Slovensko, s podeželja kupci v trgovinah Tuš lahko izberejo sezonsko lokalno pridelano sadje in zelenjavo s slovenskega podeželja, ki ga je v danem trenutku na voljo na slovenskem trgu. V prizadevanjih, da je pot pridelkov od njive in do police čim krajša, da se ohrani čim večja kvaliteta artiklov iščemo vedno nove poti. V želji, da se izognemo nepotrebni embalaži, ki bi nastala v procesu logistike imamo z izbranimi preverjenimi pridelovalci, ki pridelujejo za Tuš, večino najbolj iskanih artiklov kot so krompir, čebula, fižol, česen, zelje, peteršilj, drobnjak ipd. dogovorjeno, da .jih pridelovalci takoj ko so pridelki pobrani na kmetiji zapakirajo v izbrano embalažo Slovensko, s podeželja, kar na kmetiji ali v najbližji kmetijski zadrugi ter jih v čim krajšem času dostavijo v trgovine S tem zagotavljamo izboljšano, kakovost slovenskih pridelkov in skrajšanje transportnih poti.

Kompetenčni center znanja

Tuš želi nadgraditi ponudbo slovenskega sadja in zelenjave še z različnimi sortami sadja in zelenjave, ki jih je mogoče pridelati v Sloveniji, a njihova pridelava ni razširjena. Zato v Tušu krepijo sodelovanje tudi z mladimi pridelovalci, pripravljenimi na nove izzive sodobne prehrane, ki želijo pridelovati sorte, ki se v Sloveniji šele uveljavljajo ali obuditi tradicionalne sonaravne metode kmetovanja. V tušu želimo vzpodbuditi pridelovanje kultur povezanih s tradicionalnimi prehranskimi navadami in povezane s sezonsko ponudbo.V podporo tem aktivnostim smo ustanovili tudi Kompetenčni center znanja, kjer nudimo pridelovalcem, ki sodelujejo v projektu Slovensko s podeželja, svetovanje vse od semena do pridelka.

Pridelovalce vzpodbujamo k pridelavi različnih vrst zelenjave ter k pridelavi več slovenskega asortimana različnih tradicionalnih in domačih sort ter pridelkom, ki so prilagojenim sodobnim prehranskih trendom v različnih časovnih obdobjih. Pridelovalcem je zagotovljen odkup pridelanih dogovorjenih količin glede na potrebe kupcev. Tuš že ima sklenjene pogodbe o celotnem odkupu pridelka z nekaterimi izbranimi pridelovalci in vabi k sodelovanju nove dobavitelje, da skupaj zagotovimo dovolj slovenske zelenjave in sadja za slovenske kupce. Potencialni pridelovalci lahko dobijo dodatne informacije o možnostih sodelovanja na naslovu: info@tus.si

Tradicionalne sorte semen -
Slovensko, s podeželja
 

Pod blagovno znamko Slovensko s podeželja želimo na transparenten način poudariti pomen hrane od semena do pridelka. V sodelovanju z dobaviteljem smo zagotovili nekatere tradicionalne sorte semen kot so: ljubljanska ledenka, rumeno ljubljansko korenje, solkanski radič, ognjič, bob.., ki jih lahko kupci posejejo na lastnih gredicah, v času sezone pa je nekatere tovrstne pridelke mogoče najti tudi na Tuševih policah.

Posadite sadno drevo

Ker samooskrba s sadjem v Sloveniji ni zadostna, si v Tušu prizadevamo, da bo v Sloveniji posajenih čim več sadnih sadik kar pomeni več slovenskega sadja, katerega bo zaznati v daljšem časovnem obdobju.

Zato Tuš skupaj z drevesničarji organizira aktivnost Posadite sadno drevo ,ki podpira tudi gibanje za ohranitev čebel, od katerih je odvisna vsaka četrta žlica hrane na svetu. Posaditev sadnega drevesa je direkten ukrep preprečevanja lakote ter vzpodbuja oživljanje starega običaja posaditev drevesa ob rojstvu otroka in posebnih priložnostih.

V aktivnosti Posadite sadno drevo je bilo pomladi v letu 2018 posajenih več kot novih 1000 sadnih sadik ter več kot 100 sadnih sadik pred slovenskimi vrtci. V vrtcu Slovenska Bistrica je bila izvedena simbolična zasaditev samooskrbnega sadnega vrta 4-letni časi. Posajene so bile odporne sadne sadike, ki so prilagojene našemu okolju in omogočajo samooskrbo s sadjem v vseh letnih časih kot npr: maline, ribez, češnje, jabolka hruške, nešplje, slive, lešniki Samookrbni vrt je primer dobre prakse tudi za domača dvorišča in javne površine, ki kaže način kako lahko skupaj poskrbimo za biotsko pestrost in trajnostno prihodnost. Preberite več info na: https://www.tus.si/article/samooskrbni-sadni-vrt-stirih-letnih-casov-v-okviru-projekta-posadimo-drevo-211

Skupaj z drevesničarji, starši in vzgojitelji pa tako skrbimo, da znanja za prihodnost udejanjamo na način, da koristijo tudi našim najmlajšim. Izobražujemo jih o pomenu dreves za zdravje in okolje. Vzpodbudimo hvaležnost in spoštovanja do hrane ter zavedanje o tem, kako smo lahko srečni, da živimo v okolju ,naši čudoviti Sloveniji, kjer raste skoraj vse kar posadimo S posaditvijo sadike sadike prikažemo, da je potrebno le nekaj aktivnosti, da v prihodnosti ne bomo lačni. In da skupaj lahko delujemo v dobro ljudi, živali in narave za trajnostno prihodnost za prihodnje rodove.

Zelena svetovalnica

Ljudje se čedalje bolj zavedamo, da je kvaliteta zelenjave in sadja odvisna od vrste semen, od zemlje v kateri raste, od klimatskih razmer ter načina pridelave. Zato so prave informacije iz teh področij pomembne. Pomagajo lahko pri nakupnih odločitvah pri izbiri hrane, ki jo kupujemo in so uporabne pri pridelavi v lastnih vrtičkih. Del Kompetenčnega centra znanja je tudi ZELENA SVETOVALNICA preko katere izbrani strokovnjaki, ki sodelujejo v Kompetenčnem centru znanja predstavljajo koristne in uporabne informacije o sonaravni pridelavi hrane. Zanimive nasvete najdete na povezavi: https://www.tus.si/v/kako-skrbeti-za-svoj-vrt