TRAJNOSTNI VIDIK

Trajnostna naravnanost na vsakem koraku našega delovanja

V Tušu se zavedamo svoje odgovornosti do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, panoge ter širšega lokalnega okolja, kjer imamo možnosti vplivanja na okolje, lokalne skupnosti in njihov razvoj, širše slovensko gospodarstvo in nenazadnje skupin, ki jih naslavljamo v naših sponzorskih in donatorskih aktivnostih. Trajnostni vidik je torej postal ključni vidik v sklopu naše zastavljene strategije, tako smo definirali tudi naše poslanstvo - Skupaj živimo bolje

Družbeni vidik

Odgovornost do kupcev

Osredotočenost na strateško dejavnost trgovine nam omogoča usmerjenost na slovensko, svežino in kakovost, kar nadgrajujemo z odlično nakupovalno izkušnjo.

Usmerjenost na slovensko, svežino in kakovost

V svojem delovanju vrsto let v ospredje svojega delovanja postavljamo slovensko, tako sodelovanje s slovenskimi lokalnimi proizvajalci, kot tudi v informiranje kupcev. V okviru projekta Spoštujmo slovensko povezujemo slovenske proizvajalce najbolj kakovostnih lokalnih izdelkov, hkrati pa ozaveščamo kupce o pomenu slovenskega in lokalne kakovosti pridelave. Da bodo nakupne odločitve za naše kupce v segmentu svežih izdelkov še lažje, smo oblikovali blagovno znamko Slovensko, s podeželja.  

Odlična nakupovalna izkušnja

Ob oblikovanju nakupovalne odločitve, ki je kupcu kar najbolj prijazna, se osredotočamo na prihranke časa pri nakupu ter zdravje kupcev.

Odgovornost do širše lokalne skupnosti

Usmerjenost v lokalno okolje, v katerem poslujemo in s katerim se povezujemo, predstavlja naš cilj ter hkrati vrednoto, saj z različnimi projekti krepimo dolgoročni trajnostni razvoj podjetja in vračamo v okolje, v katerem poslujemo. 

Z dobrodelnimi prizadevanji v vzgojno-izobraževalnih institucijah

Že 16 let zapored s svojimi partnerji in kupci 500 otrokom iz socialno ogroženih družin omogočamo enotedensko letovanje na Debelem rtiču. V sodelovanju s partnerjem Rdečim križem Slovenije smo tako v vseh teh letih morske sanje omogočili 8.100 otrokom, ki so letovali preko največjega tovrstnega slovenskega družbeno odgovornega projekta. 

S Humanitarnim društvom Enostavno pomagam smo že tretjič zapored obiskovalce Planeta Tuš Celje nagovorili z Božičkovo tovarno daril, s čimer smo z njihovo pomočjo obdarili kar 750 otrok iz socialno šibkih družin širše celjske regije iz 32 izobraževalnih zavodov. Hkrati pa smo že tradicionalno ob koncu leta trije dobri možje v naših centrih obdarili več kot 18.000 otrok.

Hrana pa je neločljivo povezana tudi z donacijami drugim ranljivim skupinam, saj v projektu Donirana hrana sodeluje kar 26 naših prodajnih mest po Sloveniji, kjer se trudimo v največji meri sodelovati pri projektih Zveze Lions klubov Slovenije, Slovenske filantropije in Rdečega križa Slovenije. 

V Tušu smo pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije priredili projekt Tuševe kuharske zvezde. Projekt, v katerem je skupno tekmovalo več kot 100 dijakov srednjih gostinskih in turističnih šol iz vse Slovenije, je razkril najboljšo gostinsko-turistično ekipo dijakov.

Ekonomski vidik

V svoji ponudbi v ospredje postavljamo podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem. Že vrsto let na svoje police uvrščamo več kot 70 odstotkov izdelkov slovenskega porekla ter smo z mislimi in dejanji usmerjeni v slovensko ponudbo in podporo slovenskemu gospodarstvu.

Skladno z našo usmeritvijo nenehno širimo svoj asortiman lokalih izdelkov, bodisi preko lastne blagovne znamke bodisi preko sodelovanja s slovenskimi dobavitelji.  Potrošniku predstavljamo širšo ponudbo lokalno pridelane hrane, kar pomembno prispeva k ohranjanju stukture in števila lokalnih pridelovalcev in predelovalcev ter nanazadnje tudi dobaviteljev. S tem omogočamo rast mikrogospodarstva in povečujemo samooskrbo v Sloveniji.

Okoljski vidik

Intenzivno prenavljamo naše objekte, pri čemer smo v skladu s strategijo družbene odgovornosti sledili smernicam in standardom, s katerimi se uvrščamo med okoljsko najbolj ozaveščena podjetja v našem delu Evrope. Pri načrtovanju in prenovi trgovskih objektov upoštevamo odgovorne in do okolja prijazne prakse. Principe napredne ekološke gradnje, za katere smo v preteklih letih že prejeli priznanje za prvi in najbolj energetsko varčni poslovni objekt v Sloveniji, danes širimo na celotno poslovanje. Vse Planete Tuš smo postavili na zemljevid 'zelenih planetov', saj temeljijo na do okolja prijazni arhitekturni zasnovi, ekoloških materialih, sodobnih tehnoloških rešitvah ter energijski učinkovitosti. Tako že vrsto let nenehno izboljšujemo tudi upravljanje nepremičnin, in sicer smo zmanjšali stroške energentov, pri čemer je bil ključen poudarek na nižji porabi in varčnih tehnologijah.

Recikliranje odpadkov in centraliziran distribucijski center

V podjetju imamo vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki, ki zajema ločeno zbiranje odpadne elektronske in električne opreme ter odpadnih baterij, bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov. Pričeli smo z centralizacijo odpadkov, kar pomeni, da se odpadki zbirajo in predelujejo v Distribucijskem centru.

Mednarodni okoljski certifikat »Certificate resources SAVED«

Po izjemnem dosežku na področju odpadkov smo aktivnosti nadgradili tudi v segmentu recikliranega materialnega toka. Za svoje okoljsko prizadevanje smo za lansko leto so s strani nemškega Interseroha prejeli mednarodni certifikat »Certificate resources SAVED«, ki ga je izdal priznani nemški institut Fraunhofer UMSICHT, in sicer za recikliranje materialnega toka.

Prehod na led razsvetljavo

V okviru dosedanjega dela smo stremeli k zmanjševanju stroškov in hkrati negativnih vplivov na okolje. V večini poslovalnic imamo vgrajen centralni nadzorni sistem, s katerim učinkovito izrabljamo energijo. Na področju razsvetljave imamo na večini objektov vgrajene senzorje svetlobe, senzorje gibanja in časovnike, ki poskrbijo, da razsvetljava deluje po potrebi.

Manjša poraba goriva za transport

Skladno z oblikovalnim centralnim distribucijskim centrom optimiramo transportne poti. Prav tako smo reorganizirali tudi prevoze blaga in posodobili vozni park. Tako smo dosegli ključne prihranke pri porabi goriva za transport in preko tega pomembno prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Trajnostne aktivnosti na prodajnih mestih

Skladno s trajnostno naravnostjo smo na prodajne police uvrstili zelenjavo nepravilnih oblik in velikosti Naravno drugačni.

Na oddelkih sadja in zelenjave smo vpeljali nove bio vrečke za sadje in zelenjavo in kot prvi trgovec kupcu omogočili možnost, da na oddelku sadja in zelenjave izbere bio razgradljivo vrečko in tako skrbi za okolje. Okoljska problematika je vseskozi prisotna tudi preko naših prizadevanj in ozaveščanj kupcev za spodbujanje uporabe trajnih  in biorazgradljivih vrečk.