SKUPINA engroTUŠ

Osnovna dejavnost Tuš-a je trgovina, ki jo dopolnjujejo dejavnosti gostinstva in nepremičnin. Po več kot 33 letih delovanja danes predstavlja največjega slovenskega trgovca.

Specializacija vsakega posameznega dela Tuš-a ter vzpostavljanje povezav med njimi ustvarjata učinkovito poslovno celoto, ki se uvršča med največja podjetja v Sloveniji. Sinergije znotraj podjetja nam omogočajo visoko stopnjo fleksibilnosti, učinkovito organiziranost pa tudi priložnosti za inovativnost in prilagajanje našim strankam.

Skupina Engrotuš v številkah

  • 2600 zaposlenih
  • 260 poslovnih enot
  • Več kot 3 milijone opravljenih nakupov na mesec
  • Številne nagrade in priznanja za poslovno odličnost, družbeno odgovornost in trajnostno naravnanost.

Cilji družbe

Vizija

Naši kupci nas prepoznajo po prijaznosti, svežih, lokalnih izdelkih ter po priporočilih za brezskrben in zdrav življenjski slog.

Poslanstvo

Ljudem omogočamo bolj kakovostno in bolj zdravo življenje.

Vrednote

Pri naših vsakdanjih odločitvah nas vodijo naslednje vrednote:

● Naš kupec je naš kralj. 

● Vedno izberemo kakovost pred ceno.

● Sprejmemo konstruktivno kritiko s pozitivnim odnosom.

● Odločamo se na podlagi dejstev. Ločimo mnenja od dejstev.

● Vedno govorimo resnico.

● Vedno izberemo lokalno pred globalnim. 

● Tuševi stranki je pomembna vsaka sekunda, zato smo odzivni.

● Upamo si eksperimentirati in ne bojimo se neuspeha.

● Na vsakem koraku smo mi obraz podjetja Tuš