LETO 1997

Odpremo prodajalni v Poljčanah in v Novi Gorici ter začnemo z lastnim uvozom sadja in zelenjave. Poslovati začne ločena veleprodajna enota Sadje, zelenjava in delikatesa.