LETO 1996

Z nakupom kompleksa Blagovni center Merx Celje postanemo največji trgovec v SV Sloveniji. Kupimo večinski delež delniške družbe Metro Celje. Odprta je prodajalna v Nazarjah in Cash & Carry s Cash barom v Celju. Poslovati začne carinsko skladišče.