LETO 1993

Kupimo kompleks Stara mlekarna na Ljubljanski cesti v Celju, kjer se do junija 1996 odvija naša celotna veleprodajna dejavnost.