Sporočila za javnost

Počisti filtre
  • V prvi četrtini leta 2003 smo v našem podjetju izvedli številne aktivnosti ter poslovne odločitve. Z njimi uresničujemo začrtano poslovno strategijo, ki temelji na aktivnem vključevanju v življenje skupnosti, našim kupcem pa želimo ponuditi več.

  • V četrtek, 8. maja in v petek, 9 maja, smo v Planetu gostili pevske zbore iz Celja, Laškega in Vojnika. Prireditev je obiskalo okrog 700 ljubiteljev petja.