Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA TUŠ KLUBA

 

1. SPLOŠNO

1.1  Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba (v nadaljevanju Splošni pogoji) določajo pogoje včlanitve v Tuš klub in uporabe Tuš klub kartice, katere izdajatelj je Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju Engrotuš). S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu Tuš klub kartice, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo. 

1.2 Tuš klub je centralni bonitetni sistem podjetja Engrotuš d.o.o. 

1.3. Tuš klub kartica je kartica za:

 • uveljavljanje splošnih in posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v trgovinah in franšizah Tuš, v Tuš drogerijah, v poslovalnicah dejavnosti zabave in gostinstva Tuš ter pri Tuš klub partnerjih na območju Republike Slovenije;
 • prejemanje posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika, po izbranem kanalu obveščanja;
 • sodelovanje v posebnih akcijah za člane (npr. programi zvestobe);
 • možnost koriščenja ugodnosti za posebne skupine (seniorji, študenti, itd);
 • možnost uporabe naprednih funkcij mobilne aplikacije Tuš;
 • možnost upravljanja s svojimi podatki ter uporabe naprednih funkcij na spletni strani www.tus.si

2. POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja imajo naslednji pomen:

 • član Tuš kluba je oseba, ki je pravilno izpolnila pristopni obrazec ter pridobila Tuš klub kartico,
 • Tuš klub ugodnosti so ugodnosti, ki se imetniku v določenem časovnem obdobju nalagajo na Tuš klub kartico in se pridobijo v skladu z določili teh splošnih pogojev, v skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja D*NAR in z določili posamezne akcij;
 • IN kartica Diners Club Tuš je plačilna kartica z ugodnostmi, ki jo izdaja Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

3. POGOJI ZA VČLANITEV V TUŠ KLUB IN PRIDOBITEV TUŠ KLUB KARTICE TER IN KARTICE DINERS CLUB TUŠ

3.1. Tuš klub kartico lahko brezplačno pridobijo vse fizične osebe starejše od 15 let. Pravna oseba Tuš klub kartice ne more pridobiti. Ne glede na določbe te točke lahko Engrotuš v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji, podeli Tuš klub kartico tudi pravni osebi. 

3.2. Stalno Tuš klub kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo tiskanega pristopnega obrazca za včlanitev v Tuš klub v trgovinah in franšizah Tuš ter v Tuš drogerijah, pri čemer morajo biti izpolnjena vsa obvezna polja na obrazcu, in sprejemom teh splošnih pogojev, ali z izpolnitvijo pristopnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev na spletni strani www.tus.si ali v mobilni aplikaciji Tuš. 

3.3. Na tiskanem pristopnem obrazcu za včlanitev v Tuš klub, ki ga bodoči imetnik Tuš klub kartice popolno izpolni in odda za pridobitev stalne Tuš klub kartice, je na voljo začasna Tuš klub kartica, ki velja do pridobitve stalne kartice, vendar največ 60 dni po prvem nakupu. Če v 60 dneh Engrotuš ne prejme popolno izpolnjenega pristopnega obrazca za včlanitev v Tuš klub, se začasna Tuš klub kartica blokira, zbrane ugodnosti na začasni Tuš klub kartici prenehajo veljati in se izbrišejo. Pridobitev začasne Tuš klub kartice z izpolnitvijo spletnega ali mobilnega pristopnega obrazca za včlanitev v Tuš klub ni možna. 

3.4. Imetnik prejme na dom z imenom in priimkom personalizirano stalno (plastično) Tuš klub kartico v 45 dneh po oddaji popolno izpolnjenega tiskanega pristopnega obrazca za včlanitev v Tuš klub. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije d.d. Engrotuš ne prevzema odgovornosti.  

3.5. Po prejemu stalne (plastične) kartice lahko imetniki Tuš klub kartice pridobijo Tuš klub e-kartico v obliki MMS-sporočila z naročilom preko spletnega Tuš klub profila. Pogoj za pridobitev e-kartice je številka mobilnega telefona, ki jo je imetnik navedel na pristopnem obrazcu za včlanitev v Tuš klub oziroma jo je dodal v Tuš klub spletnem ali mobilnem profilu. 

3.6. V primeru včlanitve preko spletne strani imetnik po uspešni včlanitvi na svoj e-naslov takoj prejme aktivno Tuš klub e-kartico, ki jo lahko shrani v galerijo na svojem mobilnem telefonu, prav tako pa lahko takoj prične z uporabo mobilne aplikacije. Plastične kartice v primeru spletne včlanitve ne prejme.

3.7. Stalno (plastično) kartico prejmejo na dom imetniki, ki so pravilno vnesli podatke o naslovu in s prebivališčem v Sloveniji ali v sosednjih državah: Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski. Imetniki, ki imajo prebivališče v drugih državah, razen navedenih v predhodnem stavku, plastične kartice ne prejmejo na dom, lahko pa pridobijo Tuš klub e-kartico v mobilni aplikaciji Tuš po uspešni Tuš klub prijavi v mobilno aplikacijo Tuš.   

3. 8. IN kartico Diners Club Tuš je mogoče pridobiti na dva načina: digitalno preko mobilne aplikacije Tuš ali spletnega obrazca ali s klasično papirnato pristopnico, ki jo je mogoče najti vvseh poslovalnicah Tuš. Pristopnici je treba priložiti zahtevano dokumentacijo (kopijo osebnega dokumenta, dokazilo o dohodkih). Plačilno kartico Diners Club Tuš lahko pridobi vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Slovenije ali nedržavljan, ki ima začasno ali stalno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji.

4. TOČNOST PODATKOV

4.1. Član Tuš kluba se zavezuje, da bo izdajatelju Tuš klub kartice, podjetju Engrotuš, na primeren način (po pošti, po e-pošti ali ustno s klicem na 080 13 10) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s Tuš klub kartico, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. 

4.2 Engrotuš za točnost podatkov, ki jih je pridobil od člana Tuš kluba, na katerega se podatki nanašajo, ne odgovarja.

5. UGODNOSTI  TUŠ KLUB KARTICE IN IN KARTICE DINERS CLUB TUŠ

5.1. Imetnik Tuš klub kartice pridobiva ugodnosti z nakupi v poslovnih enotah Engrotuš  (trgovine Tuš, Tuš drogerije, dejavnosti zabave in gostinstva Tuš), v franšiznih prodajalnah Tuš in pri Tuš klub partnerjih, navedenih na spletni strani www.tus.si.  

5.2. Ob nakupu blaga mora kupec pred plačilom na blagajni predložiti Tuš klub kartico oziroma e- kartico, ki so jo člani lahko naložijo na svoj mobilni telefon kot MMS ali v mobilni aplikaciji Tuš ali IN kartico Diners Club Tuš. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti popustov in drugih ugodnosti. Pri tem velja, da je predložitev IN kartice Diners Club Tuš samo kot identifikacija v članstvu Tuš kluba in za pridobitev Tuš klub ugodnosti. Za pridobitev posebnih ugodnosti po IN kartici Diners Club Tuš, ki veljajo samo za imetnike te IN kartice Diners Club Tuš, veljajo drugi splošni pogoji. 

5.3. Imetnik lahko Tuš klub kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1. v količinah omejenih za povprečno gospodinjsko porabo. Imetnik sme Tuš klub kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo.  

5.4  Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor Engrotuš ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo Tuš klub kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih. 

5.5 Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov z večimi Tuš klub karticami.  V primeru ugotovljene kršitve navedenega določila, takšna oseba ni upravičena do pridobitve ugodnosti Tuš klub kartice, Engrotuš pa ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo vsake Tuš klub kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih. 

5.6. Ugodnosti, do katerih je imetnik Tuš klub kartice upravičen, so objavljene na spletni strani www.tus.si ali na drugih tržno komunikacijskih materialih podjetja Engrotuš ali pri Tuš klub partnerjih.  Ugodnosti Tuš kluba se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih različne. Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse Tuš klub člane,
 • prilagojene posameznim skupinam glede na različne demografske podatke, ali podatke o obsegu uporabe Tuš klub kartice,

imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkih, ki izhajajo iz uporabe Tuš klub kartice.

5.7. Pogoji, ki se nanašajo na koriščenje posamezne ugodnosti, so podrobneje opredeljeni v tržno komunikacijskih materialih posamezne ugodnosti ter v Splošnih pogojih poslovanja D*NAR. 

5.8. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Engrotuš imetnikom Tuš klub kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova Tuš klub kartice. V primeru začasnega nedelovanja računalniškega sistema na samem prodajnem mestu, se pridobljene ugodnosti članom Tuš kluba naložijo naknadno – v kolikor je mogoče avtomatsko, sicer pa po posredovani zahtevi člana Tuš kluba.

5.9. Kako opraviti nakup z IN kartico v trgovinah in franšizah Tuš:

 • Za koriščenje ugodnosti Tuš klub imetnik IN kartice Diners Club Tuš na blagajni pokaže QR kodo na zadnji strani kartice.
 • Blagajnik po ustaljenem postopku poskenira izdelke na tekočem traku.
 • Za nakup IN izdelka z dostavo na dom, imetnih IN kartice Diners Club Tuš pokaže EAN kodo IN izdelka iz letaka, spletne strani ali mobilne aplikacije. 
 • Po zaključku računa je plačilo mogoče opravite z IN kartico tako, da jo imentik prisloni k POS terminalu in po želji izbere število obrokov. Plačilo je mogoče opraviti tudi z ostalimi plačilnimi sredstvi (gotovina, D*nar, druge kartice).
 • Pogoj za obročno plačilo v trgovinah in franšizah Tuš ali drogerijah Tuš je nakup nad 100 €. Minimalen znesek obroka je 30€.
 • Po opravljenem plačilu se na računu izpišejo postavke. V kolikor je bil opravljen nakup IN izdelka, se na računu izpiše naslov za brezplačno dostavo na dom.

6. POMOČ IMETNIKU TUŠ KLUB KARTICE

6.1. Imetnik se lahko za več informacij, reševanje reklamacij, pomoč pri pridobitvi Tuš klub kartice ter v primeru izgubljene ali ukradene kartice obrne na Tušev Center za pomoč strankam na brezplačno številko 080 13 10 ali po pošti na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. 

6.2. V primeru, da član Tuš kluba kartico izgubi ali mu je Tuš klub kartica odtujena, Engrotuš ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti Tuš klub kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani nepooblaščenih. Izdajatelj Tuš klub kartice oziroma njegovi zaposleni v poslovnih enotah, kjer se Tuš klub kartica predloži, ne preverjajo istovetnosti imetnika Tuš klub kartice. 

6.3. Imetnik mora izgubo ali krajo kartice Tuš kluba nemudoma javiti na Tušev Center za pomoč strankam na brezplačno številko 080 13 10 ali po pošti na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Z izgubo Tuš klub kartice član Tuš kluba ne izgubi nobene že pridobljene ugodnosti,  ugodnosti se prenesejo na novo kartico člana Tuš kluba.

7. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

7.1. Engrotuš lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja s Tuš klub kartico, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. 

7.2. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora Engrotuš imetnika Tuš klub kartice na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.tus.si. 

7.3. Šteje se, da imetnik Tuš klub kartice soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja če Tuš klub kartice ne vrne podjetju Engrotuš in hkrati ne pošlje pisne odpovedi.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.1. Izdajatelj in lastnik Tuš klub kartice, podjetja Engrotuš, se obvezuje, da bo pridobljene podatke o članih Tuš kluba uporabljal in hranil v skladu z določili vsakokrat veljavnega  zakona o varstvu osebnih podatkov in določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov. Član Tuš kluba soglaša, da se podatki shranjujejo v centralno bazo podatkov, katere upravljavec in uporabnik je družba Engrotuš.

8. 2. NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO

8.2.1 S predložitvijo Tuš klub kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva Tuš klub kartice in skladno z dano privolitvijo, Engrotuš v uporabniškem računu imetnika Tuš klub kartice zabeleži podatke o posameznem nakupu pri Engrotušu in pri Tuš partnerju, v kolikor se pri njih uveljavljajo ugodnosti iz Tuš kluba (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd). Engrotuš  te podatke potrebuje, da:

 • imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva Tuš klub kartice (npr. uveljavljanje upokojenskega popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
 • preverja skladnost uporabe Tuš klub kartice s splošnimi pogoji;
 • analizira in preučuje nakupovalne navade za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev ter za namene neposrednega trženja;
 • komunicira z imetnikom in pripravlja ter posreduje ponudbe in ugodnosti za imetnike, prilagojene starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika;
 • rešuje morebitne reklamacije ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu, oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Tuš klub kartice;
 • obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Tuš klub kartice;
 • občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom Tuš klub kartice, uporabniški izkušnji v poslovalnicah Tuš ali o posameznih kupljenih izdelkih.

8. 3. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

8.3.1. Engrotuš bo osebne podatke imetnika Tuš klub kartice hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva Tuš klub kartice, v primeru preklica Tuš klub kartice s strani Engrotuš pa še 5 let od preklica. 

8.3.2. V primeru, da je kartica člana neaktivna več kot dve leti od zadnjega nakupa, se smatra, da imetnik kartice odstopa od imetništva kartice, zato ima Engrotuš pravico, da izbriše vse podatke. 

8. 4. PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE

8.4.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče in sicer tako, da izpolnjen obrazec za preklic pošlje na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Preklic podane privolitve lahko posameznik sporoči tudi na spletni strani www.tus.si znotraj svojega Tuš klub profila. 

8.4.2. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 

8.4.3. Engrotuš bo v primeru preklica privolitve, preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema preklica, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo preklica, obstaja možnost, da bo imetnik Tuš klub kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.   

8. 5. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

8.5.1. Član Tuš kluba ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

8. 6. PRAVICA DO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV, PRAVICA DO OMEJITVE, DO OBDELAVE ALI IZBRISA OSEBNIH PODATKOV

8.6.1. Član Tuš kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zahtevo iz te točke lahko član Tuš kluba pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si. 

8. 7. PRAVICA DO POPRAVKA

8.7.1. Član Tuš kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.  Zahtevo iz točke lahko član Tuš kluba pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si. 

8. 8. PRENOSLJIVOST PODATKOV

8.8.1 Član Tuš kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke v zvezi z njim in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.  Zahtevo iz točke lahko član Tuš kluba pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si. 

8. 9. PRAVICA DO UGOVORA

8.9.1. Član Tuš kluba lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene posredovanja ponudb in ugodnosti po različnih kanalih obveščanja ter za namene pozivanja k izpolnitvi anket. Član Tuš kluba lahko ugovor vloži na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa ga odda na spletni strani www.tus.si. 

8.9.2. Član Tuš kluba ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Tuš klub kartice, razen na način, da odstopi od imetništva Tuš klub kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti Tuš klub kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic in ugodnosti iz naslova imetništva Tuš klub kartice. 

8.9.3. Engrotuš bo v primeru ugovora, preprečil uporabo podatkov najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo imetnik Tuš klub kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.   

8. 10. ODPOVED TUŠ KLUB KARTICE

8.10.1 Tuš klub kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic Tuš klub kartice, ki ga imetnik lahko dobi na spletni strani www.tus.si ali s klicem na brezplačno številko 080 13 10. Ob preklicu Tuš klub kartice imetnik kartice izgubi pravico do izkoriščenja vseh Tuš klub ugodnosti. Odpoved začne veljati, ko Engrotuš prejme pisno odpoved na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.  

8.10.2 Engrotuš lahko hrani osebne podatke o imetniku do preklica oziroma do odpovedi Tuš klub kartice. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pridobljene osebne podatke o imetniku kartice izbrisati najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica. 

8.10.3.  Engrotuš si pridržuje pravico, da lahko Tuš klub kartico kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Če kartico odpove Engrotuš, mora imetnik Tuš klub kartice vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi Tuš klub kartice, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v enem mesecu. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti. 

8. 11. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

8.11.1 Engrotuš osebnih podatkov imetnikov Tuš klub kartic ne posreduje tretjim, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Engrotuš (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, franšizne trgovine Tuš),
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika Tuš klub kartice.

8. 12. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Engrotuš  je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@tus.si.

9. OSTALE DOLOČBE

9.1 Ti splošni pogoji so objavljeni na www.tus.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh trgovinah in franšizah Tuš ter v Tuš drogerijah. 

9.2 Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe Tuš klub kartice in iz teh splošnih pogojev, ki jih član Tuš kluba in izdajatelj Tuš klub kartice ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju. 

9.3. Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba pričnejo veljati dne 17. 5. 2023 in v celoti nadomestijo do sedaj veljavne Splošne pogoje.

Celje, 17. 5. 2023 Engrotuš d.o.o.