SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA D*NAR

I. Opis pojmov

Član Tuš kluba: posameznik – fizična oseba, ki je oddal prijavo za članstvo v Tuš klubu. Pridobivanje in koriščenje ugodnosti v okviru D*NAR-ja ni mogoče za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.

Tuš klub kartica: plastična kartica, ki jo pridobijo člani Tuš kluba, ter e-kartica naložena preko mms na mobilni telefon ali e-kartica na mobilni aplikaciji Tuš. Tuš klub kartica ni plačilna kartica.

D*NAR: vrednost, ki se članom Tuš kluba nalaga na Tuš klub kartico ob določenih pogojih in ki jo člani lahko uporabijo kot popust.

Dejavnosti: dejavnosti v okviru podjetja Engrotuš d.o.o. (v nadaljevanju Tuš), v katerih lahko člani Tuš kluba pridobivajo ali koristijo D*NAR:

1. dejavnost: trgovine Tuš (hipermarketi, supermarketi, marketi, Tuš gourmet&delikatesa), franšize Tuš

2. dejavnost: Tuš drogerije 

3. dejavnost: Tuš zabava – slaščičarna in kavarna De la Creme v Planetih Tuš, Restavracija Tuš v Planetih Tuš.

Pridobivanje D*NAR-ja je občasno možno tudi pri koriščenju ugodnosti zunanjih partnerjev Tuš kluba, kar je na spletni strani Tuš kluba posebej navedeno pri opisu ugodnosti tega partnerja. Koriščenje D*NAR-ja pri zunanjih partnerjih v drugih primerih, razen tako, kot je zgoraj navedeno, ni možno.

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pogoje in možnosti pridobivanja in unovčenja ugodnosti v okviru posebne akcije D*NAR v okviru Tuš kluba. D*NAR predstavlja vrednost, ki jo imajo člani Tuš kluba naloženo na svoji Tuš klub kartici.

Člani Tuš kluba lahko D*NAR pridobivajo in koristijo v dejavnostih Tuš na načine, opredeljene v nadaljevanju.

Pogoj za pridobivanje in koriščenje D*NAR-ja je predložitev veljavne Tuš klub kartice ob nakupu.

II. Pridobivanje D*NAR-ja v dejavnostih Tuš

1. Dejavnost trgovin in franšiz Tuš ter Tuš drogerij

Kuponi:

Člani Tuš kluba lahko v trgovinah in franšizah Tuš ter Tuš drogerijah pridobivajo D*NAR za izdelek ali nakup s kuponi, občasno objavljenimi v Tuševih tiskovinah, e-novicah, na Tuševih spletnih straneh, v mobilni aplikaciji Tuš ali drugih medijih. Pogoji koriščenja kuponov so navedeni na kuponu samem ali v tiskovini, kjer je objavljen. 

Izbrani izdelki:

Člani Tuš kluba občasno lahko z nakupom izdelkov, ki so na prodajnem mestu posebej označeni, pridobijo na svojo Tuš klub kartico vrednost, navedeno na poličnemu označevalcu oz. cenovki. 

Tuš SENIOR klub:

Člani Tuš kluba, ki imajo status upokojenca, lahko na prodajnih mestih trgovin in franšiz Tuš ter Tuš drogerij s predložitvijo dokazila o statusu upokojenca na svoji Tuš klub kartici enkratno aktivirajo status Senior in s tem postanejo člani Tuš Senior kluba ter koristijo članske Tuš Senior ugodnosti. 

Člani Tuš Senior kluba v trgovinah in franšizah Tuš ter Tuš drogerijah vsako sredo pri prvem dnevnem nakupu pridobijo 11 % vrednosti svojega nakupa kot D*NAR na Tuš klub kartico, pri čemer se prvi nakup šteje posebej v trgovinah in franšizah Tuš in posebej v Tuš drogerijah. 

D*NAR 11 % se obračuna na vse kupljene izdelke, razen na že aktivirane izdelke iz akcije Mojih 10, izdelke z oznako super cena, izdelke iz Bum ponudbe in ponudbe Diskontne cene, izdelke iz ponudbe Tuš klub najmanj - 50 % popust takoj, izdelke iz lojalnostnih programov, izdelke iz odprodaje, znižane izdelke zaradi izteka roka uporabe, na izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti in izdelek, za katerega se uveljavlja kupon za izdelek po izbiri (kupon 25 % za izbrani izdelek, kupon 20 - 50 % za izbrani izdelek). D*NAR se prav tako ne obračuna na časopise in revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomočke, kartice in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, srečke, vrednostnice za mobilne telefone, povratno embalažo, plačilo položnic, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, na darilne pakete Zvezdar in Select Box, na pelete, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke.
 

Izjemoma je opisana ugodnost za člane Tuš Senior kluba dodatno možna tudi na drug dan v tednu, kar je vedno predhodno objavljeno v Tuševih tiskovinah ali na spletni strani www.tus.si ali na www.tusdrogerija.si. 

Pri enkratnem nakupu je možno koristiti samo ene vrste ugodnost na nakup. V kolikor član Tuš Senior kluba pri prvem sredinem nakupu predloži kupon ali kako drugače koristi ugodnost, ki se mu upošteva na celoten nakup (takojšnji popust ali D*NAR), se bo 11 % obračunalo pri drugem dnevnem nakupu na ta dan, če ga bo član opravil. 

Opisana ugodnost velja do preklica. O morebitnih spremembah ali ukinitvi bodo člani predhodno obveščeni preko Tuševih tiskovin in spletne strani www.tus.si in www.tusdrogerija.si. 

SMS čestitka:

Člani Tuš kluba, ki so Tuš klubu podali številko svojega mobilnega telefona in ustrezne privolitve (za pošiljanje prilagojene ponudbe in pošiljanje SMS/MMS sporočil) ter imajo v bazi Tuš klub zapisan rojstni datum, prejmejo na svoj rojstni dan SMS čestitko z obvestilom o ugodnosti. Na Tuš klub kartico se na rojstni dan člana naloži ugodnost za pridobitev 15 % D*NAR-ja od vrednosti enkratnega nakupa, z veljavnostjo v trgovinah ali franšizah Tuš ali Tuš drogerijah. 

D*NAR 15 % se obračuna na vse kupljene izdelke, razen na že aktivirane izdelke iz akcije Mojih 10, izdelke z oznako super cena, izdelke iz Bum ponudbe in ponudbe Diskontne cene, izdelke iz ponudbe Tuš klub najmanj - 50 % popust takoj, izdelke iz lojalnostnih programov, izdelke iz odprodaje, znižane izdelke zaradi izteka roka uporabe, na izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti in izdelek, za katerega se uveljavlja kupon za izdelek po izbiri (kupon 25 % za izbrani izdelek, kupon 20 - 50 % za izbrani izdelek). D*NAR se prav tako ne obračuna na časopise in revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomočke, kartice in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, srečke, vrednostnice za mobilne telefone, povratno embalažo, plačilo položnic, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, na darilne pakete Zvezdar in Select Box, na pelete, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke.  

Rojstnodnevna ugodnost se izključuje z drugimi ugodnostmi, ki se obračunajo na celoten nakup; pri enkratnem nakupu je možno koristiti samo ene vrste ugodnost na nakup.

Veljavnost rojstnodnevne ugodnosti je 30 dni od pridobitve oz. od rojstnega dne, član pa jo lahko izkoristi enkratno v poljubni trgovini ali franšizi Tuš ali v Tuš drogeriji.   

O ugodnosti je član v času od pridobitve in do porabe oziroma do konca veljavnosti te ugodnosti obveščen tudi z izpisom na računih ob svojih nakupih, kjer je predložil svojo Tuš klub kartico. V kolikor član v roku enega meseca ugodnosti ne izkoristi, mu ta propade. Podaljševanje veljavnosti ni mogoče. Ugodnost ni prenosljiva, član jo lahko izkoristi le s svojo Tuš klub kartico. V primeru obročnega odplačevanja ugodnosti ni mogoče uveljaviti. Član Tuš kluba lahko v koledarskem letu na svojo Tuš klub kartico oziroma na eno številko mobilnega telefona prejme eno SMS čestitko z ugodnostjo. 

Če Tuš klub član ni prejel rojstnodnevne SMS čestitke z ugodnostjo, lahko v svojem spletnem profilu na www.tus.si ali v svojem profilu v mobilni aplikaciji Tuš ali na brezplačni telefonski številki Centra za pomoč strankam 080 13 10 preveri in ustrezno dopolni svoje podatke in privolitve, ki so pogoj za prejem čestitke (številka mobilnega telefona in privolitev za prilagojene ponudbe in prejem SMS sporočil ter datum rojstva). Član bo prejel SMS čestitko ob naslednjem rojstnem dnevu, po ustrezno dopolnjenih podatkih.

Opisana ugodnost velja do preklica. Preklic ali sprememba te ugodnosti bo objavljen kot sprememba Splošnih pogojev poslovanja D*NAR. 

Splošno:

Pridobljen D*NAR se samodejno naloži na Tuš klub kartico, ki je bila predložena pri nakupu. Vrednost pridobljenega in porabljenega D*NAR-ja ter novo skupno stanje D*NAR-ja se izpiše na računu člana.

D*NAR lahko pridobivajo ali porabljajo le člani Tuš kluba z veljavno Tuš klub kartico. D*NAR- ja ne morejo pridobivati pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, prav tako se D*NAR ne obračuna za odložena plačila. V primeru zlorabe Tuš klub kartice si družba Engrotuš d.o.o. pridržuje pravico do njenega preklica. 

III. Koriščenje D*NAR-ja

1. Način koriščenja D*NAR-ja

Člani Tuš kluba lahko pridobljen D*NAR koristijo kot popust v vseh dejavnostih Tuš (trgovine in franšize Tuš, Tuš drogerije in Tuš zabava). Koriščenje D*NAR-ja ni mogoče za plačilo položnic na Abatočkah v trgovinah Tuš ter za nakup darilnih kartic Tuš in darilnih bonov Planetov Tuš. Člani Tuš kluba lahko pri enkratnem nakupu D*NAR koristijo delno ali za celoten nakup, v kolikor nakup ne vključuje izdelkov in storitev, na katere se D*NAR ne more koristiti. 

D*NAR-ja ni mogoče zamenjati za gotovino.

Pri koriščenju D*NAR-ja pri transakcijah nad 25 EUR mora član Tuš kluba z namenom potrditve transakcije podpisati posebno potrdilo (slip), ki se izpiše na koncu računa.

2. Veljavnost D*NAR-ja

Pridobljen D*NAR se lahko koristi v naslednjih obračunskih obdobjih:

Med 1. 12. 2021 in 31. 12. 2022 pridobljen D*NAR velja do 31. 1. 2023, s 1. 2. 2023 se neporabljeno stanje nepreklicno briše s Tuš klub kartic.

Med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2023 pridobljen D*NAR velja do 31. 1. 2024, s 1. 2. 2024 se neporabljeno stanje nepreklicno briše s Tuš klub kartic.

Možnosti podaljšanja roka porabe D*NAR-ja ali prenosa na drugo Tuš klub kartico ni.

IV. Reklamacije in vračilo izdelkov

1. Vračilo kupnine

Član Tuš kluba lahko vrne izdelek, s katerim je pridobil D*NAR, le v primeru predložitve veljavne Tuš klub kartice in računa za izdelek. V takem primeru vračila izdelka se članu Tuš kluba vrne kupnina, pridobljeni D*NAR pa se članu Tuš kluba odvzame. V primeru, da je le tega predhodno že porabil, se mu vrne ustrezno manj gotovine.

2. Zamenjava z istim izdelkom

V primeru, da član Tuš kluba izdelek zamenja z istim izdelkom, D*NAR-ja ne pridobi ponovno, prav tako se mu že pridobljen D*NAR ne odšteje.

3. Zamenjava z drugim izdelkom

V kolikor član Tuš kluba zamenja izdelek, s katerim je pridobil D*NAR, z drugim izdelkom, se članu Tuš kluba vrne kupnina, zmanjšana za znesek D*NAR-ja. 

V. Ostale določbe

1. Tuš klub kartica in omejitve

Vrednost nakupa, pri katerem je mogoče koristiti D*NAR, ni omejena. Pri koriščenju D*NAR-ja je mogoče kupiti katerikoli izdelek ali storitev, izvzeto pa je plačilo položnic na Abatočkah v trgovinah Tuš ter nakup darilnih kartic in vrednostnih bonov. 

Pri vsakem posameznem nakupu se lahko pridobiva D*NAR le na eno Tuš klub kartico. Pridobljen D*NAR iz različnih Tuš klub kartic se ne sešteva. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Pridobitev ali poraba D*NAR-ja z neveljavno ali preklicano Tuš klub kartico ni možna. 

2. Trenutno nedelovanje bonitetnega sistema

V primeru trenutnega nedelovanja bonitetnega strežnika člani Tuš kluba pri plačilu ne morejo koristiti D*NAR-ja. V primeru pridobivanja D*NAR-ja se članom pridobljena vrednost na Tuš klub kartico naloži samodejno naknadno.

3. Zlorabe Tuš klub kartice

Ugodnosti v okviru D*NAR-ja so v pristojnosti imetnika Tuš klub kartice. Engrotuš d.o.o. za njih ne odgovarja. Člani Tuš kluba so odgovorni za svojo Tuš klub kartico. Za zlorabe Tuš klub kartice in neupravičeno uporabo s strani tretjih oseb Engrotuš d.o.o. ne odgovarja. Za namene preprečevanja zlorab so člani Tuš kluba ob koriščenju D*NAR-ja dolžni podpisati poseben slip, če se izpiše na koncu računa.

V primeru zlorabe Tuš klub kartice si družba Engrotuš d.o.o. pridržuje pravico do njenega preklica. V kolikor nosilec programa ugodnosti Engrotuš d.o.o. oceni, da višina nakupov imetnika Tuš klub kartice v posameznem mesecu 2-krat ali večkrat presega njegovo povprečje vrednosti nakupov pred začetkom programa ugodnosti ali bistveno odstopa od povprečja vrednosti nakupov imetnikov Tuš klub kartice ali obstaja sum na zlorabo pri pridobivanju ugodnosti iz aktivnosti D*NAR, si nosilec programa ugodnosti pridržuje pravico, da zbranih ugodnosti brez obrazložitve ne pripiše na Tuš klub kartico uporabnika. Engrotuš d.o.o. si pridržuje pravico identificirati Tuš klub kartice z anomalijo in jih izločiti iz obtoka. 

4. Dodatne informacije in veljavnost splošnih pogojev

Prijava reklamacij, preverjanje stanja o aktivaciji statusa Senior na Tuš klub kartici in druge dodatne informacije so članom Tuš kluba na voljo na telefonski številki Centra za pomoč strankam 080 13 10 ali na elektronskem naslovu tus.klub@tus.si.

Stanje o aktivaciji Senior lahko član Tuš kluba kadarkoli preveri tudi pri blagajni v poslovalnicah, kjer aktivnost velja.

Ti splošni pogoji veljajo od dne objave pa do preklica. Engrotuš d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, pri čemer bodo člani Tuš kluba obveščeni na krajevno ustrezen način.

Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja D*NAR z dne 30. 12. 2022.

Celje, 4. 4. 2022
Engrotuš d. o. o.