ABATOČKA - PLAČEVANJE POLOŽNIC

Plačujte položnice v Tušu. Storitev je na voljo v vseh trgovinah Tuš (razen franšiz) na blagajniških mestih označenih z znakom Abatočka.

Plačujte položnice v Tušu. Storitev je na voljo v vseh trgovinah Tuš (razen franšiz) na blagajniških mestih označenih z znakom Abatočka. V vseh trgovinah Tuš (razen franšiz) na prodajnih mestih, označenih z znakom Abatočka, lahko z gotovino plačujete univerzalne plačilne naloge (obrazec UPN) s QR kodo do največjega zneska 500 € na enem nalogu. Provizija za plačilo posamezne položnice* znaša le 0,73 €. Plačilne naloge lahko predložite v skladu z veljavnim Urnikom in cenikom, po katerem se plačila tudi izvršijo.

Pri plačilu položnic* boste kot potrdilo o plačilu prejeli blagajniški račun ter celotno položnico, pri čemer kot potrdilo plačila položnice služi blagajniški račun. Za daljšo obstojnost predlagamo, da ga fotokopirate.

Plačilne storitve opravlja in za njihovo izvršitev jamči Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. *Položnica –univerzalni plačilni nalog (obrazec UPN) s QR kodo.

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.