Engrotuš kupil STP Leasing

Širitev naše družbe Engrotuš d.o.o. v dele Slovenije kjer je bila doslej manj prisotna

Z družbo Hram holding d.d. smo sklenili kupoprodajno pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe STP LEASING, Finansiranje projektov, d.d.

Naša družba, ki ji pripada peto mesto na lestvici najuspešnejših slovenskih podjetij, nadaljuje s strategijo širjenja svoje dejavnosti v tiste dele Slovenije, kjer smo bili doslej manj prisotni.

Strategijo širjenja bomo delno uresničevali tudi z nakupom družbe STP Leasing, ki je lastnik 99,87 odstotkov delnic Vele d.d. O sklenitvi kupoprodajne pogodbe z družbo Hram holding d.d. smo, v skladu s predpisi, seznanili upravo družbe STP Leasing d.d. in upravo družbe Vele d.d. Še istega dne smo v skladu z 12. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence priglasili koncentracijo Uradu za varstvo konkurence. Na podlagi pozitivne odločbe Urada, ki odloči ali je z omenjenim združevanjem dosežena meja dovoljene koncentracije med družbama ali ne, oziroma če obstaja nevarnost ustvarjanja, krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence, želimo v prvi fazi obnoviti čimveč prevzetih trgovin in tako svojim kupcem zagotoviti prijetno in sproščeno nakupovanje.

< Nazaj

Ostale novice