Pravila in pogoji nagradne igre “Valentinovo v Planetu Tuš Celje” 7. 2. – 14. 2. 2020

1. člen
Organizator nagradne igre »VALENTINOVO v PLANETU TUŠ CELJE« je ENGROTUŠ d. o. o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju Engrotuš d. o. o. in povezanih družb.
Nagradna igra poteka od 7. 2. do 14. 2. do 00.00.
2. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil 1x darilni bon Planeta Tuš Celje v vrednosti 30€.
Nagradna igra poteka na Facebook strani Planeta Tuš Celje v času od 7. 2. do 14. 2. 2020. Sodelujoči se mora v Planetu Tuš Celje v Valentinovem kotičku fotografirati, objaviti na Facebooku in označiti Planet Tuš Celje (@Planet Tuš Celje / #PlanetTusCelje. Oseba ki želi sodelovati, se z objavo slike na Facebooku strinja s pravili in pogoji sodelovanja.
3. člen
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te pogoje sodelovanja. Sodelujoči se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani www.planet-tus.si in na Facebook profilu Planeta Tuš in v ostalih promocijskih materialih Planeta Tuš.
4. člen
Vrednost glavne nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.
5. člen
Žrebanje se opravi 15. 2. 2020 ob 8.00. Organizator nagrajenca obvesti preko zasebnega sporočila na Facebooku in hkrati pod objavo – sliko katere se je slikal.
Če se nagrajenec ne odzove do 24. ure 16. 2. 2020, izgubi pravico do prejema nagrade. Opravi se ponovno žrebanje, nagrada pa se v tem primeru podeli naslednje izžrebanemu. V kolikor se tudi naslednji nagrajeni ne odzove do 18. 2. 2020, se nagrada ne podeli.
6. člen
Komisijo, ki preverja potek nagradne igre, sestavljajo trije člani izmed zaposlenih v podjetju Engrotuš d. o. o.: Ana Juteršek, Anja Šketa in Valerija Jakopič.
7. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
10. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
11. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.
Celje, 7. 2. 2020
Engrotuš d. o. o.
NAGRAJENKA:

< Nazaj

Ostale novice