Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsi podatki in vsebina, do katere ima uporabnik dostop na spletnih straneh www.tus.si in podstraneh, kakor tudi sama arhitektura, oblika in drugi elementi spletne strani www.tus.si in podstraneh, so last družbe Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju upravljavec spletnih strani) in so predmet avtorskega pravnega varstva ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Povzemanje vsebine naših spletnih strani je uporabniku dovoljeno le pod pogojem, da se pri vsaki uporabi navedejo vir, avtorstvo in povezavo na spletno stran www.tus.si ali podstran in si predhodno pridobi pisno dovoljenje s strani upravljalca spletnih strani. Uporabniki lahko podatke uporabljajo za osebne, nekomercialne in raziskovalne namene. Pri tem so dolžni upoštevati posebne pogoje uporabe, določene pod posamezno vsebino spletnega mesta. Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, bodo odškodninsko in drugače odgovarjali za posledice.

Zasebnost podatkov

Nameni in podlaga za zbiranje osebnih podatkov so določeni v Politiki varovanja osebnih podatkov. 

Omejitev odgovornosti

Upravljavec spletnih strani ni odgovoren za občasno ali trenutno nedelovanje spletnih strani, za slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako na spletnih straneh www.tus.si in podstraneh, kakor tudi ne za vso morebitno škodo, nastalo zaradi napačnih, netočnih ali nepopolnih podatkov ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi lahko nastala uporabniku, zaradi obiska spletnih strani www.tus.si in podstrani. Besedila in vsebina na spletnih straneh so informativnega značaja, zato upravljavec spletnih strani ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost, kakovost in ažurnost podatkov. Uporabnik vsebine na spletnih straneh www.tus.si in podstraneh v celoti uporablja na lastno odgovornost. Pogoje uporabe spletnih strani (pravno obvestilo) lahko upravljavec spletnih strani kadarkoli spremeni ali dopolni brez posebne najave, pri tem pa bodo spremenjeni ali dopolnjeni pogoji pričeli veljati takoj naslednji dan po objavi. Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino in obliko. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Upravljalec spletnih strani, Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).