O Tušu

Kariera v Tušu

Stabilno poslovanje, usmerjenost v rast in razvoj ter začrtana strategija našega poslovanja ustvarjajo poslovno okolje, ki spodbuja osebno in karierno rast zaposlenih, vzpodbuja dobre medosebne odnose, promovira inovacije ter pretok idej in znanj.

Zaposleni - naš največji kapital

Zavedamo se, da so zaposleni tisti, ki v največji meri prispevajo k uspešnosti podjetja. Ustvarjamo pogoje za prijetno, urejeno in dobro organizirano delovno okolje. Da bi bili zaposleni konkurenčni, strokovno usposobljeni in zadovoljni, jim zagotavljamo stalna izobraževanja in usposabljanja. Cenimo osebnost vsakega zaposlenega in nudimo vsem enako priložnost za uspeh.

Zakaj graditi kariero v Tušu?

Velikost podjetja omogoča zaposlenim številne možnosti za razvoj lastne kariere, saj v podjetju spodbujamo interna napredovanja in verjamemo v ambiciozne kadre, ki so se pripravljeni učiti in napredovati. Želimo si zaposlenih, ki verjamejo v naše podjetje in zato smo vedno pripravljeni najti presek med potrebami podjetja ter ambicijami in željami zaposlenih.

S ciljem spodbujanja vertikalne komunikacije, pretoka informacij in dobrih idej smo v Tuš Holdingu uvedli politiko odprtih vrat. Tako so vsakodnevni pogovori z nadrejenimi kot tudi redni letni razgovori, ki se izvajajo na nivoju vodij, priložnosti, da zaposleni nadrejenim predstavijo svoja pričakovanja, želje, ambicije in predloge za razvoj kariere.

Prednosti zaposlitve v Tušu

Dobro opravljenega dela in inovativnih idej v Tušu ne spregledamo. Plačni sistem in sistem nagrajevanja sta zastavljena tako, da nagrajujeta uspešno delo zaposlenega, kolektiva in poslovne enote, temeljita na merljivih kazalcih in spodbujata ideje, predloge in komunikacijo.

V Tuš Holdingu ponujamo odlične možnosti za razvoj kariere, saj spodbujamo interna napredovanja in verjamemo v ambiciozne kadre, ki so se pripravljeni učiti in razvijati.

Prosta delovna mesta

S Tušem do prvih kariernih izkušenj

 

Logistika Celje(m/ž)

 

Kadrovske štipendije

Razpis za kadrovske štipendije Razpis za kadrovske štipendije Razpis za kadrovske štipendije