Vele d.d. z novim nadzornim svetom in novim predsednikom uprave

Na skupščini delničarjev Vele d.d. je bil imenovan nov Nadzorni svet (NS), ki je še isti dan na seji Nadzornega sveta imenoval Aleksandra Svetelška za predsednika NS, Andreja Stuška pa razrešil z mesta predsednika uprave Vele d.d..

Na skupščini delničarjev Vele d.d. je bil imenovan nov Nadzorni svet (NS), ki je še isti dan na seji Nadzornega sveta imenoval Aleksandra Svetelška za predsednika NS, Andreja Stuška razrešil z mesta predsednika uprave Vele d.d., za novega predsednika uprave Vele d.d. pa imenoval Andreja Andoljška.

15. julija 2004 je v bila v Domžalah 14. skupščina delničarjev Vele, trgovske družbe d.d., na kateri je zbrane nagovoril predsednik uprave Vele Andrej Stušek. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom trgovske družbe za poslovno leto 2003 skupaj s poročilom Nadzornega sveta ter mnenjem revizijske hiše. Sprejeli so sklep, da se o bilančnem dobičku iz let 2003, 1995, 1997, 1998 in 1999 – v skupni višini 659.428.300,90 SIT – odloča v naslednjih poslovnih letih, upravi družbe in NS pa so za leto 2003 podelili razrešnico. Pred skupščino so bili vloženi nasprotni predlogi glede izbire revizijske hiše, razrešitve predsednika in članov NS ter imenovanja novega članstva NS.

Na seji NS je bil Aleksander Svetelšek imenovan za predsednika NS. Andrej Stušek, predsednik uprave, ki je Vele d.d. vodil od lanskega decembra, je bil razrešen, na mesto predsednika uprave Vele d.d. pa soglasno imenovan Andrej Andoljšek.

Skupščina se je začela ob 14. uri ob prisotnosti 99,87 odstotkov kapitala. Po ugotovitvi sklepčnosti in izvolitvi organov skupščine so delničarji soglasno – s 100 odstotki glasov prisotnega kapitala družbe – izglasovali sklep, ki sta ga predlagala uprava in NS, in sicer da se o bilančnem dobičku iz let 1995, 1997, 1998 in 1999 v skupni višini 546.002.297,89 SIT ter o bilančnem dobičku iz leta 2003 v višini 113.426.003,10 SIT odloča v naslednjih poslovnih letih. Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je skupščina soglasno potrdila in odobrila delo uprave in NS v poslovnem letu 2003 in jim podelila razrešnico.
Na dnevnem redu 14. skupščine delničarjev Vele d.d. je bil na predlog NS za revizijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2004 predlagana družba Deloitte & Touche d.o.o. iz Ljubljane. S strani delničarjev je bil na 3. točko dnevnega reda – imenovanje revizorja – podan in soglasno sprejet nasprotni predlog, in sicer o imenovanju družbe Ernst & Young za revizorja za leto 2004.
Na skupščini so delničarji soglasno razrešili Mateja Sveta, predsednika NS, Matejo Režun kot zastopnico Kad-a in predstavnico družb pooblaščenk Barbaro Kürner Čad. Delničarji so soglasno imenovali nove člane NS, in sicer Gregorja Kovača, Matjaža Pavčiča, Gorazda Lukmana, Aleksandra Svetelška. Mitja Pogačnik in Ciril Sešek pa kot zastopnika delavcev v NS nadaljujeta v svojim mandatom.

Člani NS so soglasno imenovali predsednika NS, Aleksandra Svetelška, direktorja družbe Engrotuš d.o.o. in Matjaža Pavčiča za namestnika predsednika NS. V decembru za obdobje petih let imenovanega predsednika uprave Vele d.d. Andreja Stuška so razrešili z mesta predsednika uprave, za novega predsednika pa na predlog predsednika Nadzornega sveta imenovali Andreja Andoljška, ki bo funkcijo formalno prevzel 16. julija 2004. Poleg novega predsednika uprave svoj petletni mandat v upravi, ki ga je nastopil 1. septembra 2003 za področje komerciale nadaljuje Zvonimir Trtnik.

Izjava Aleksandra Svetelška, predsednika NS Vele d.d. in direktorja Engrotuš d.o.o.:
»Podlaga za odločitev o nakupu lastniškega deleža od tedanjega lastnika je bilo naše poznavanje trgovske branže in slovenskega trga na eni strani in pridobivanje formalnih in neformalnih informacij o družbi Vele. Zdaj, ko sta se konstituirala nova uprava in Nadzorni svet bo opravljen podrobnejši pregled poslovanja in analiza. Na tej podlagi bomo pripravili načrt poslovanja za obdobje petih let, natančnejši načrt pripajanja družbe Vele k sistemu Engrotuš in prioritetne cilje. Ta trenutek se ne da povedati več kot to, da bomo tudi vnaprej ravnali kot dobri gospodarji, tako do zaposlenih, kot tudi do kupcev, ki jim bomo v živilskih trgovinah v kratkem ponudili še ugodnejše cene in jih vključili v program zvestobe »Tuš klub« s pestro akcijsko ponudbo in mnogimi ugodnostmi.«

Izjava Andreja Stuška, nekdanjega predsednika uprave Vele d.d.:
»Večino nalog, ki smo si jih zastavili v času predsedovanja upravi Vele d.d,. smo izpolnili ali pa so v fazi izvrševanja, tako da bi delo uprave in vseh sodelavcev v tem obdobju ocenil kot uspešno. Bistveno smo uspeli zmanjšati stroške, intenzivni dogovori z dobavitelji so bili uspešni, izbrali smo celovito informacijsko rešitev, ki je v fazi implementacije, in končno pod trgovsko blagovno znamko ponujamo danes krepko prek 100 izdelkov, ki so jih kupci sprejeli z veliko naklonjenostjo. S prihodom novega lastnika, ki je tudi sam trgovec, bo ena ključnih nalog uprave prenos Tuševe organizacijske kulture v Vele. To pa je naloga, ki jo bo bistveno lažje in boljše izpeljal tisti, ki mu je ta kultura bližja.«

Izjava Andreja Andoljška, novega predsednika uprave Vele d.d.
»Vele prevzemam v času, ko družba vstopa v obdobje velikih sprememb. Ključna naloga uprave bo čimprej izkoristiti sinergijske priložnosti, ki jih prinaša vpetost v poslovni sistem Engrotuš, in s tem izboljšati poslovno uspešnost. Ta nam v danem konkurenčnem okolju edina lahko zagotovi stabilen položaj, rast in varnost zaposlitev. Da bi zagotovili dolgoročno uspešnost, pa mora biti osnovna skrb vsakega od nas zadovoljen kupec, ki se bo z veseljem vračal v naše trgovine.«

< Nazaj

Ostale novice

  • 86

    Danes je vrata odprl popolnoma prenovljen Tuš supermarket Lucija z nakupovalno potjo po meri kupca in ambientom, ki je prilagojen sodobnemu načinu nakupovanja.V prenovljeni poslovalnici je na voljo še več pripravljenih jedi iz toploteke ter širok izbor pripravljene hrane za malico in za na pot, kupce pa presenečamo tudi z … Več

  • 66

    Tuš market Radovljica, ki je doslej deloval kot franšizna trgovina, smo včeraj odprli v osveženi podobi. Celovita prenova vključno z energetskimi izboljšavami je načrtovana v prvi polovici prihodnjega leta, delno prenovljen market v središču Radovljice pa že sedaj prinaša optimizirano nakupovalno pot, ki omogoča hitre in učinkovite nakupe. Kupci lahko- … Več

  • Od 19. 10. 2022 do 17. 1. 2023 z nakupi v Tušu zbirajte točke zvestobe in pridobite do 60 % popusta na izdelke iz linije Dormeo® Charming. Za vsakih 10 € nakupa prejmete eno točko zvestobe kot nalepko za zbiranje na zbirnem kartončku v info letaku in v digitalni obliki, … Več