Tuš z novim direktorjem

Vodstveni ekipi, na čelu z Mirkom Tušem, se je pridružil Gregor Štampohar, nekdanji direktor Tušmobila, ki kot poslovni direktor prevzema operativno vodenje Skupine Tuš. Pod njegovim vodstvom je Tušmobil, kljub zaostrenim pogojem na trgu, povečal število uporabnikov ter tržni delež podjetja, v preteklih mesecih pa je bila uspešno zaključena tudi prodaja Tušmobila.

“Verjamem, da bom z Mirkom Tušem, kot direktorjem družbe, in s svojo ekipo, postavili nove dimenzije v trgovini, kakor nam je to uspelo v telekomunikacijah s Tušmobilom. To nakazujejo tudi tekoči rezultati, ki v prvem kvartalu krepko presegajo lanske, kar je deloma posledica operativnega prestrukturiranja, ki poteka od lani. Pozitivni učinki se že kažejo, saj se vsi kazalci poslovanja po letu uvajanja sprememb obračajo navzgor. Moja naloga je, da se ta rast še pospeši in tržni položaj Skupine Tuš dodatno okrepi.”, je dejal nov poslovni direktor, odgovoren za operativno vodenje Skupine Tuš, Gregor Štampohar.


V Tušu ocenjujejo, da so po uspešni prodaji Tušmobila in operativnem prestrukturiranju, vzpostavljeni pogoji za dolgoročni dogovor s finančnimi partnerji, ki bo podjetju dal dodatno stabilnost in podprl pospešen razvoj v začrtani smeri slovenskega trgovca z najboljšimi cenami in najboljšo nakupovalno izkušnjo.

Skupina Tuš se vseskozi razdolžuje z dezinvestiranjem in odprodajo vsega nestrateškega premoženja. Finančnim upnikom so od leta 2011 odplačali že več kot 200 milijonov evrov obresti in glavnic. S tem se tako zaključuje sklop aktivnosti, potrebnih za nov dolgoročni dogovor s finančnimi upniki. V uresničevanju zastavljene dolgoročne strategije so popolnoma osredotočeni na najpomembnejši steber – trgovino, kjer Tuš krepi položaj največjega slovenskega trgovca na trgu.

< Nazaj

Ostale novice