Sodelovanje v prehranski verigi je ključnega pomena za celotno agroživilsko panogo

  • 2

Da bi skupaj spodbudili zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane ter partnerskega povezovanja v celotni prehranski verigi, je slovenski trgovec Tuš v okviru sejma Agra, danes organiziral posvet o pomenu povezovanja deležnikov v prehranski verigi »Skupaj gradimo slovensko prihodnost«.

Svoje poglede so danes delili:

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marko Drofenik, generalni direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarstvo

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

Gregor Štampohar, direktor Skupine Tuš

Jure Vončina, direktor Kmetijske zadruge Krka

 

Vsi sodelujoči so z različnih vidikov celotne prehranske verige spregovorili o rešitvah in možnostih, kako krepiti povezovanje med vsemi akterji v agroživilski panogi, ki vsak po svoje prispeva h končni dodani vrednosti lokalnih proizvodov. Da slovenska hrana postane prva izbira potrošnikov, je partnerstvo med vsemi členi prehranske verige ključnega pomena.

 

Prihodnost domačega kmetijstva, predelovalne industrije, širšega gospodarstva, sodelujoči na posvetu vidijo v povezovanju vseh deležnikov v prehranski verigi. Prizadevanja vseh deležnikov v verigi mora na koncu prepoznati tudi kupec, ko se odloča, kje bo kupoval ter kaj bo izbral iz prodajne police in tako pripomogel h krepitvi slovenskega gospodarstva in delovnih mest.

 

< Nazaj

Ostale novice