Ljubljanske osnovne šole bogatejše za nove pakete Vodni agent

  • 2

V okviru projekta Vodni agent sta danes organizator Društvo Vodna agencija in ambasador vode podjetje Tuš predala kar 23 paketov Vodni agent šestim ljubljanskim osnovnim šolam ter bolnišničnim oddelkom UKC Ljubljana. Te bodo odslej preko nameščenih števcev dnevno merile porabo vode in svoje količine primerjale z drugimi vrtci in osnovnimi šolami iz Donavske regije. Hkrati pa otroke opozarjale na pomen prekomerne uporabe te življenjske tekočine. Tuš, ki se je kot ambasador vode priključil iniciativi, je v želji po razširitvi projekta podprl nakup 37 merilcev vode, ki bodo v tem letu nameščeni še na druge osnovne šole po Sloveniji.

V mednarodnem  projektu The Water Agent/Vodni agent v Donavski regiji  aktivno sodelujejo  Slovenija, Slovaška, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina. Pilotni projekti Vodnega agenta se v letošnjem letu izvajajo tudi na Slovaškem, v Makedoniji in Albaniji, v okviru katerega mlade v šolah in vrtcih učijo o pomenu vode. V projektu sodeluje že več kot 130 šol, ki svoje odgovorno ravnanje z vodo merijo z dnevno porabo vode, ki se evidentira preko merilcev, nameščenih nad umivalniki. Podatke o porabi vode otroci pod nadzorom mentorjev dnevno vnašajo v aplikacijo ter se tako med seboj primerjajo.  S svojim ravnanjem otroci pozitivno vplivajo tudi  na ravnanje v družinskem okolju.

Prizadevanjem za širjenje pomena vode na naše življenje, naravo in okolje se je pridružil tudi slovenski trgovec Tuš, ki je z nakupom 37 izobraževalnih paketov Vodni agent postal ambasador vode. Danes so tako skupaj z organizatorjem Vodno agencijo podelili prvih 23 paketov Vodni agent ljubljanskim osnovnim šolam, natančneje OŠ Danile Kumar, OŠ Savsko naselje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Vide Pregarc, OŠ Mirana Jarca, OŠ Ledina in 5 bolnišničnim oddelkom UKC Ljubljana.

»Ponosni smo, da sodelujmo pri projektu Vodni agent, kjer je v  ospredju družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov. Ker verjamemo v naložbo za prihodnost, kar mladi nedvomno so, smo se kot ambasadorji vode usmerili prav na njih. Ključno namreč je že pri njih ustvariti zavedanje, da vodnih virov ni na pretek in da pitna voda iz pipe, kot jo poznamo danes, morda prihodnjim rodovom ne bo na voljo, če z vodo ne bomo odgovorno ravnali,« je ob tem povedal Gregor Štampohar, poslovni direktor Skupine Tuš.

»Projektu Vodni agent se pridružuje novih 37 oddelkov Osnovnih šol po Sloveniji, za katere je slovenski trgovec Tuš zagotovil izobraževalne pakete in merilce vode, preko katerih otroci spremljajo direktno porabo vode pri umivanju rok. Tako odčitajo porabo in dobijo občutek, koliko vode preteče v minuti oz. zgolj za umivanje rok. Preko tega dobijo občutek za ohranitev vode že med enostavno in vsakodnevno aktivnostjo. Spomin na dnevno primerjavo številk in posledično odgovorno ravnanje z vodo pa jih bo zagotovo spremljal celo življenje,« je dodal Jože Cvetko, predstavnik Društva Vodna agencija.

Gostje so si na Osnovni šoli Ledina ogledali predstavitev projekta in podelitev izobraževalnih paketov, na dvorišču pa so z zanimanjem spremljali predstavitev tehničnih elementov vodovodne in komunalne infrastrukture ter si ogledali Mobilno vodno postajo  oz. vozilo z elementi, ki prikazujejo potovanje vode (vodovodne cevi, merilni jašek, inštalacijo v stanovanju, …).  Preko slednjega otrokom na praktični način prikažejo, kako pride voda do njihove pipe in kam odteče po uporabi. S tovrstnimi akcijami organizator in podporniki želijo osvestiti že mlade v vrtcih in šolah o pomenu vodnih virov, njihove ohranitve ter omejenosti.  

 

Več o projektu

Osnovna ideja projekta Vodni agent je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Nosilec projekta je Društvo Vodna agencija, ki želi si svojim delovanjem opozoriti na pomembnost odgovornega odnosa do vode v naravi. V prvi vrsti na racionalno rabo in vse spremljevalne pojave od zajemanja vode iz narave, distribucije, do čiščenja odpadnih voda. Projekt je namenjen vsem. Aktivno sodelujoči so otroci osnovnih šol, ki jih z izobraževanjem in  ozaveščanjem vzgajamo v bodoče odrasle ljudi, z že formirano zavestjo o vodi, kot naravni dobrini. Z izobraževanjem otrok vplivamo na njihovo neposredno okolje ter tako posredno izobražujemo celotno lokalno populacijo. Več o projektu je dostopno na spletni strani:  www.vodnaagencija.org

S pomanjkanjem pitne vode naj bi se do leta 2030 soočila več kot polovica prebivalstva sveta. Količina pitne vode z rastjo prebivalstva in vedno večjim onesnaževanjem pada. 97,5% vse vode na Zemlji je slane, od preostalih 2,5 % sladke vode je kar 70% zamrznjene v ledenikih, preostala voda pa je prisotna v tleh ali se nahaja v globokih, podzemnih vodonosnikih. Za uporabo nam je na voljo manj kot 1% vode …

< Nazaj

Ostale novice

  • 86

    Danes je vrata odprl popolnoma prenovljen Tuš supermarket Lucija z nakupovalno potjo po meri kupca in ambientom, ki je prilagojen sodobnemu načinu nakupovanja.V prenovljeni poslovalnici je na voljo še več pripravljenih jedi iz toploteke ter širok izbor pripravljene hrane za malico in za na pot, kupce pa presenečamo tudi z … Več

  • 66

    Tuš market Radovljica, ki je doslej deloval kot franšizna trgovina, smo včeraj odprli v osveženi podobi. Celovita prenova vključno z energetskimi izboljšavami je načrtovana v prvi polovici prihodnjega leta, delno prenovljen market v središču Radovljice pa že sedaj prinaša optimizirano nakupovalno pot, ki omogoča hitre in učinkovite nakupe. Kupci lahko- … Več

  • Od 19. 10. 2022 do 17. 1. 2023 z nakupi v Tušu zbirajte točke zvestobe in pridobite do 60 % popusta na izdelke iz linije Dormeo® Charming. Za vsakih 10 € nakupa prejmete eno točko zvestobe kot nalepko za zbiranje na zbirnem kartončku v info letaku in v digitalni obliki, … Več