Pravila in pogoji “PLANET NAGRADNA KRIŽANKA” 7.11. – 30.11.

Nagradno igro najdete v reviji Planeta Tuš Celje,

 

1. člen
Organizator nagradne igre »PLANET NAGRADNA KRIŽANKA« je ENGROTUŠ d. o. o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju Engrotuš d. o. o. in povezanih družb.
Nagradna igra poteka od 7. 11. do 30. 11. do 00.00.
2. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil darilni bon Planeta Tuš Celje v vrednosti 30€, ki se podeli v začetku meseca decembra.
Nagradna igra poteka v reviji Planeta Tuš Celje v času od 7. 11. do 30. 11. 2019. Sodelujoči mora pravilno rešiti nagradno križanko in poslati pravilno geslo z svojimi podatki na Engrotuš d.o.o. , Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje . Oseba ki želi sodelovati, s podpisom potrjuje in se strinja s pravili in pogoji sodelovanja.
3. člen
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te pogoje sodelovanja. Sodelujoči se strinja, da se njegovi podatki objavijo na spletni strani www.planet-tus.si in v ostalih promocijskih materialih Planeta Tuš.
4. člen
Vrednost glavne nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre ne obračuna in ne plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.
5. člen
Žrebanje se opravi 3. 12. 2019. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja,podatkih o nagrajencu. Zapisnik podpišejo vsi člani odbora. Organizator nagrajenca obvesti preko kontakta, ki ga je navedel na poslani kupon.
Če se nagrajenec ne odzove v roku 7 dni izgubi pravico do prejema nagrade. Opravi se ponovno žrebanje, nagrada pa se v tem primeru podeli naslednje izžrebanemu. V kolikor se tudi naslednji nagrajeni ponovno ne odzove v 7 dni, se nagrada ne podeli.
6. člen
Komisijo, ki preverja potek nagradne igre, sestavljajo trije člani izmed zaposlenih v podjetju Engrotuš d. o. o.: Ana Juteršek, Vesna Kuzmanović in Valerija Jakopič.
7. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
10. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
11. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.
Celje, 7. 11. 2019
Engrotuš d. o. o.

< Nazaj

Ostale novice

  • V petek 29. 11. bo v Planet Tuš Celje polno dogajanj. Na veliki dan – Black Friday ne bomo imeli samo vročih popustov temveč odprli bomo tudi Božičkovo Tovarno daril in prižgali praznične luči.  Dogajanje bo potekalo v petek, 29. 11. do 23h. – 18h – Prižig prazničnih lučk in odprtje Božičkove … Več

  • NAPOVED AKUSTIČNIH VEČEROV    V mesecu decembru si bomo lepšali večere s prijetno glasbeno podlago različnih izvajalcev, ki nam bodo prepevali prave uspešnice v priredbi na svoj način. Pridružili se nam boste lahko na naslednjih dogodkih: SUHA JUŽINA BAND I PET I 6. 12. I 21h  ROCK ACOUSTIC I PET … Več

  • Decathlon Slovenija vabi na dan športa in zabave v Planet Tuš Celje. Sobota, 23. 11. od 16h dalje,bo avla v Planetu Tuš Celje  polna športnih in zabavnih dogodivščin. Delili bodo tudi sladka presenečenja. Obiščite jih in zabavajte se z njimi.