Soglasje za članstvo

Soglasje za članstvo v Tuš klubu

Tuš klub je centralni bonitetni sistem podjetij v skupini Tuš (Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje; Tuš Holding d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje; Tuš Nepremičnine d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje). Dejavnosti Tuš kluba se izvajajo pri podjetju Engrotuš d.o.o., ki je tudi upravljavec baze osebnih podatkov članov Tuš klub. S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični in pravilni.

Dovoljujem, da se podatki z mojega pristopnega obrazca obdelujejo za analitične namene, namen izvajanja ciljnega in neposrednega trženja ter za anketiranje s strani Tuš kluba. Dovoljujem, da se podatki o vrsti nakupljenih izdelkov, nakupih in/ali koriščenju storitev pri podjetjih v skupini Tuš in pri zunanjih partnerjih, če pri nakupu predložim Tuš klub kartico, obdelujejo s strani upravljavca Tuš kluba za izvajanje neposrednega trženja. Dovoljujem, da se ti podatki shranjujejo v Tuš klub bazo in da bom na podlagi teh upravičen do prilagojenih ponudb in ugodnosti Tuš kluba, o katerih me lahko Tuš klub obvešča preko različnih komunikacijskih sredstev.

S podpisom sprejemam splošne pogoje Tuš kluba, ki so objavljeni na spletni strani upravljavca ter sem seznanjen, da jih ima upravljavec pravico spremeniti. Osebni podatki se obdelujejo do preklica, po preklicu pa se brišejo. Če član ni aktiven, se njegovi osebni podatki izbrišejo po dveh letih od njegove zadnje aktivnosti.

Od upravljavca baze imam pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, izpis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo name.

Seznanjen sem, da lahko kadarkoli zahtevam, da Engrotuš d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Zahtevo lahko podam s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 10 ali na načina, ki veljata za preklic tega soglasja: prek e-pošte odjava.tusklub@tus.si ali prek pošte na naslov Engrotuš d.o.o. za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje.