O Tušu

Skrb za naravno okolje

Na vseh področjih našega delovanja se trudimo pozitivno vplivati na okolje, v katerem delujemo. Naša naloga ni le odgovarjanje na potrebe skupnosti, v kateri živimo in delamo, ampak tudi ustvarjanje novih trendov za promocijo zdravega, okolju prijaznega načina življenja tehnološko bolj osveščene družbe.

Zmanjšanje obremenitev za okolje

Okolje je dobrina, ki jo mora vsak varovati po svojih najboljših močeh, saj bo le tako na voljo tudi za generacije, ki prihajajo. Kako čim bolj zmanjšati za okolje obremenilne vplive in k temu spodbujati tudi naše kupce in partnerje, je vprašanje, ki si ga v trgovinah Tuš zastavljamo vsak dan.

Optimizacije transportnih poti
Optimizacije transportnih poti

Za zmanjšanje izpustov v okolje v Tušu skrbimo z rednimi izobraževanji za zaposlene v logistiki, strogimi notranjimi navodili in standardi ter posebnim programom optimizacije transportnih poti. Vsi vozniki tovornih vozil morajo opraviti “Šolo varčne vožnje”.

Zmanjševanja količine odpadkov
Zmanjševanja količine odpadkov

Optimiziranje dobave in naročanja ter centralizacija in robotizacija distribucijskega centra so glavne procesne izboljšave, katerih cilj je trajno zmanjševanje količin odpadkov.

Zmanjševanja količine transportne embalaže
Zmanjševanja količine transportne embalaže

Več kot 90 odstotkov vse transportne embalaže v naših trgovinah je vračljive. Kljub temu se trudimo še dodatno zmanjšati njeno količino in poskrbeti za uporabo materialov, primernih za reciklažo.

Zmanjševanja uporabe plastičnih vrečk
Košarica kruha

Kupce spodbujamo k uporabi okolju prijaznejših kartonastih škatel in večkratni uporabi vrečk.

Ravnanje z odpadki

V trgovski dejavnosti nastaja veliko različnih odpadkov. Njihovo zmanjševanje, recikliranje in ponovna uporaba so temeljne zaveze našega delovanja. V podjetju zbiramo in ustrezno odstranjujemo kar osem različnih skupin odpadkov.

Ekološka, okolju prijazna gradnja

Negativen vpliv na okolje lahko zmanjšamo z odgovornim in okolju prijaznim načrtovanjem naših trgovskih centrov. Z dobrimi okoljskimi projekti in skrbjo za naravne vire ter okolje, v katerem delujemo, smo pomemben zgled za naše zaposlene, kupce, lokalno okolje in nenazadnje tudi za druge gospodarske subjekte na tržiščih, na katerih delujemo.

Ekološka gradnja
Ekološka gradnja

Zaradi napredne ekološke tehnologije, energijske učinkovitosti, uporabe ekoloških materialov ter sodobne in okolju prijazne arhitekturne zasnove so vsi naši Planetu Tuš “zeleni planeti”. Za objekt Planet Tuš Celje smo prejeli Priznanje za energetsko učinkovit projekt. Prvi v Sloveniji smo odprli trgovino v nizkoenergijskem objektu, vpeljane rešitve pa so na ravni, ki je dosegajo le redki v Evropi. Okolju prijazne standarde gradnje uporabljamo tudi pri gradnji vseh drugih naših objektov.

Preudarno investiranje
Preudarno investiranje

Vsaka naša gradnja je ekološka, saj za gradnjo naših centrov uporabljamo le ekološko razgradljive materiale. Ker se zavedamo, da ekološki razvoj ni poceni, pozorno preučimo upravičenost vsake naložbe.

Naravno okolje je dobrina, ki jo moramo varovati. Zavedanje, da naravni viri niso neomejeni ter, da je narava ena in edina nas je spodbudilo k temu, da svoja znanja usmerjamo v uporabo okolju prijaznih tehnologij.

Za naravno okolje skrbimo na več načinov:

  • Skrbimo za zmanjšanje izpustov v okolje.
  • Optimiziramo transportne poti.
  • Zbiramo in odstranjujemo kar 8 različnih skupin odpadkov.
  • Kupce spodbujamo k večkratni uporabi vrečk.
  • Naši objekti so okolju prijazni.
  • Okolju prijazno Tušmobil omrežje.