Izdelki

Položnice plačujte v Tušu

Položnice plačujte v Tušu

Položnice* plačujte v Tušu
V vseh trgovinah Tuš (razen franšiz), označenih z znakom Abatočka, lahko z gotovino plačujete položnice*.

V vseh trgovinah Tuš (razen franšiz) na prodajnih mestih, označenih z znakom Abatočka, lahko z gotovino plačujete univerzalne plačilne naloge (obrazec UPN) z vrstico OCR do največjega zneska 500 € na enem nalogu. Provizija za plačilo posamezne položnice* znaša le 0,65 €. Plačilne naloge lahko predložite v skladu z veljavnim Urnikom in cenikom, po katerem se plačila tudi izvršijo.

Pri plačilu položnic* boste kot potrdilo o plačilu prejeli talon položnice* in blagajniški račun. Za daljšo obstojnost predlagamo, da ga fotokopirate.

 Plačilne storitve opravlja in za njihovo izvršitev jamči Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.

*Položnica –univerzalni plačilni nalog (obrazec UPN) z vrstico OCR.

Priponke