Zemljišče Slovenske Konjice

Država: Slovenija
Regija: Savinjska
Ulica: Kajuhova ulica
Mesto: Slovenske Konjice
Velikost: 3965m2
Povšina zemljišča: 3965m2
Potencial nepremičnine: za investicijo
Način prodaje: prodaja
Kategorija objekta: Stavbno zemljišče
Opis:

Predvideni večstanovanjski objekti so zadnji v liniji pozidave ob že obstoječih stanovanjskih pozidavah na severovzhodni in severni strani, medtem ko se južno in vzhodno nahajajo zelene površine- območje Konjiške gore, ki se ohranjajo.

Zemljišče, predvideno za pozidavo je vzdolžne oblike, orientirano v smeri SZ-JV. Predvideni objekti so postavljeni pravokotno na parcelo kot samostojni kubusi. Kletna etaža je namenjena parkiranju in shrambam, delno je vkopana. Nadzemni del objekta ima previs v nadstropju, pod previsom so predvidena dodatna parkirna mesta in vhodi oz. dovozi v objekt.

Predvidena je izvedba treh enakih večstanovanjskih objektov etažnosti K+P+1+T, po 12 stanovanjskih enot na objekt, po 13 parkirnih mest na objekt  plus dodatno 10 zunanjih mest na objekt.

492 m2 zazidane površine na objekt, neto tlorisna površina objekta 1.811,54 m2, tlorisni gabariti podzemnega dela objekta 22,7 x 21,6 m, nadzemnega dela objekta pa 19,4 x 16,1 m.

Cena zemljišča z obstoječo PGD dokumentacijo in plačanim komunalnim prispevkom, znaša 530.000 EUR in pripadajoči davek.

Cena: 530.000€

< Nazaj na prodaja

Nataša Korze

Nataša Korze

natasa.korze@tus.si +386 (0) 59 733 612

Oddajte povpraševanje