O Tušu

Tušev dobrodelni sklad

Zavedamo se, da napredka ni mogoče doseči izolirano od okolja, zato z našim ravnanjem dvigujemo pričakovanja okolja, vplivamo na izboljšave ter smo ob tem odprti za želje in potrebe skupnosti v kateri delujemo.

Aktiven odnos do okolja in družbe, v kateri živimo in delamo, je naša zaveza. Visoke standarde si postavljamo na področjih varovanja okolja ter ustvarjanja pravičnejše in boljše družbe. Pozitiven zgled pa želimo biti tako z našimi družbeno odgovornimi projekti kot z našim vsakodnevnim delovanjem.

Otroci imajo prednost

Prioriteto pri izbiri projektov, ki jim namenimo naša donatorska in sponzorska sredstva, imajo tisti, namenjeni otrokom in mladini. Otroci so naše bogastvo in temelj, na katerem se bo naša družba razvijala tudi v prihodnje. Največ, kar jim lahko podarimo, je vzpodbuda, droben korak proti njihovi svetli prihodnosti in majhen navdih, ki v njih prebudi moč za samostojno nadaljevanje. Če bo z našo pomočjo en sam otrok izpolnil svoje sanje, smo naredili res veliko.

Sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo projektov s področja družbene odgovornosti, črpamo iz “Tuševega dobrodelnega sklada“, katerega primarni cilj je pomagati pomoči potrebnim otrokom in mladini. Otroke želimo spodbujati k pestremu, kakovostnemu, razgibanemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, odpirati njihova obzorja, jim ponujati drugačne, nove možnosti in dati voljo, ki je potrebna za uspeh. Preko dejavnosti, ustvarjalnosti in igre skušamo dati moč in spodbudo otrokom iz socialno šibkih družin. Sredstva Tuševega sklada pa so namenjena tudi malčkom, ki zaradi bolezni nimajo enakih možnosti kot njihovi zdravi vrstniki.

Sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo projektov s področja družbene odgovornosti, črpamo iz “Tuševega dobrodelnega sklada“, katerega primarni cilj je pomagati pomoči potrebnim otrokom in mladini.

Aktualni projekti

Pričarajmo nasmeh 2018

20. junij 2018
Preberite več

Pričarajmo nasmeh 2017

28. junij 2017
Preberite več

Pričarajmo nasmeh 2016

30. junij 2016
Preberite več

Pričarajmo nasmeh 2015

2. julij 2015
Preberite več
Vsi projekti