Izbranih 13

 Tuš supermarket Murska Sobota

Tuš supermarket Ljutomer

Tuš supermarket Planet Maribor

Tuš supermarket Maribor Pobrežje

Tuš supermakret Radvanje

Tuš supermarket Ptuj (Puhova)

Tuš hipermarket Planet Celje

Tuš supermarket Planet Kranj

Tuš supermarket Ljubljana BTC

Tuš supermarket Grosuplje

Tuš supermarket Planet Novo mesto

Tuš supermarket Sežana

Tuš hipermarket Planet Koper